Oplage: ruim 25.000

VERSPREIDINGSGEBIED

KLACHTEN VERSPREIDING
KLACHTEN VERSPREIDING

Klachten over de verspreiding kunt u zowel telefonisch of per e-mail doorgeven aan:

                                                                   Heidstra Media
                                                                   Pieter Jan Heidstra
                                                                   Feddamastrjitte 2
                                                                   9271 JJ  DE WESTEREEN
                                                                   Tel. 06  11 43 42 72
                                                                   mail: info@heidstramedia.nl
                                                               
Graag de postcode en het huisnummer doorgeven.

De Westereender wordt alleen binnen de bebouwde kom verspreid.
De Westereender komt in de volgende plaatsen : naar verspreidingsgebied

VERSPREIDINGSGEBIED "DE WESTEREENDER"

De Westereender wordt in een oplage van ruim 25.000 exemplaren verspreid binnen de bebouwde kom van de volgende plaatsen:


* Broeksterw‚ld  
* Buitenpost     
* Burgum     
* Damw‚ld
* De Falom
* De Westereen
* Driezum
* Feanw‚lden
* Feanw‚ldsterw‚l
* Hurdegaryp
* Jistrum
* Kollum
* Kollumerzwaag
* Kootstertille
* Noardburgum
* Oudwoude
* Rinsumageast
* Triemen
* Twijzel
* Twijzelerheide
* Veenklooster
* W‚ltersw‚ld
* Westergeest
* Zwagerbosch 

[terug]