Oplage: ruim 25.000
REDACTIE

Jefanka publiciteit verzorgd de redactie voor "de Westereender".

Voor informatie en opgave van nieuws enz.kunt u terecht bij:

                                                                   Jefanka Publiciteit
                                                                   Johannes van Kammen
                                                                   Tsjerkestrjitte 38
                                                                   9271 AN  DE WESTEREEN
                                                                   Tel. 0511 - 447474
                                                                   e-mail: jefanka@planet.nl
REDACTIE