Oplage: ruim 25.000
ADVERTEREN

Voor informatie en opgave van advertenties kunt u terecht bij:

                                                                   Heidstra Media
                                                                   Feddamastrjitte 2
                                                                   9271 JJ  DE WESTEREEN
                                                                   Tel. 06  11 43 42 72
                                                                   mail: info@heidstramedia.nl

REDACTIE

Voor informatie en opgave van nieuws enz.kunt u terecht bij:

                                                                   Jefanka Publiciteit
                                                                   Johannes van Kammen
                                                                   Tsjerkestrjitte 38
                                                                   9271 AN  DE WESTEREEN
                                                                   Tel. 0511 - 447474
                                                                   e-mail: jefanka@planet.nl
KLACHTEN VERSPREIDING

Klachten over de verspreiding kunt u zowel telefonisch of per e-mail doorgeven aan:

                                                                   Heidstra Media
                                                                   Pieter Jan Heidstra
                                                                   Feddamastrjitte 2
                                                                   9271 JJ  DE WESTEREEN
                                                                   Tel. 06  11 43 42 72
                                                                   mail: info@heidstramedia.nl


Graag de postcode en het huisnummer doorgeven.

De Westereender wordt alleen binnen de bebouwde kom verspreid.
De Westereender komt in de volgende plaatsen : naar verspreidingsgebiedADVERTEREN

REDACTIE

KLACHTEN VERSPREIDING